OPERATSIOONID

Võimalusel on välja toodud operatsiooni umbkaudne lõpphind (LH), mis võib sõltuvalt komplitseerivatest (ravimite taluvus, erakorralised ravimenetlused, elustamine jmt) asjaoludest olla suurem näidatust (ehk LH pole fikseeritud)

Isase koera kastreerimine (+visiiditasu):

Emase koera steriliseerimine (+V)

Songalõikus (LH):

– nabasong:

 

Kasvajate amputeerimine (LH):

– pindmised kasvajad:

– diameetriga alla 2 cm:

– d 2 – 7 cm

– d üle 7 c

Pärakupaunade ekstripatsioon (kahepoolne) (LH):

Mokavoldi plastiline operatsioon (LH):

Rinoplastika (LH):

Kolmanda lau amputatsioon või kolmanda launäärme reponeerimine (kahepoolne) (LH):