ÜLDMENETLUSED

Visiit (ülevaatus + konsultatsioon) eelregistreerimisega:

Koduvisiit

Vaktsineerimine: (+visiiditasu)

Mikrokiipimine:

Kirjalik väljavõte haigusloost: (paberil või meilile)

Veterinaardokumendi väljastamine:

Eutanaasia: (+visiiditasu)

– veterinaarsel näidustusel (raske, ravimatu haigus):

Loomade pügamine (1 tunni hind): (+visiiditasu +narkoosi hind)

Statsionaarne ravi (tunnihind):